تبلیغات
تست سوالات مقدماتی رانندگی

نمونه سوالات آیین نامه

تست سوالات مقدماتی رانندگی

درجاده دچار حادثه ای شده اید.در چه فاصله ای باید تابلوی احتیاط را قرار دهید ؟

70 متری
60 متری
50 متری
40 متری

تست سوالات مقدماتی رانندگی با پاسخ

در چه مواقعی نباید از چراغ فلاشر استفاده نمود ؟

هنگام بکسل کردن اتومبیل و یا منطقه پارک ممنوع و دوبل قرار دارید.
زمانی که دچار نقص فنی شده اید هستید
زمانی که بخواهید اتومبیلهای پشت سر را از خطری آگاه نمائید .
فقط در موارد استثناء باید استفاده کرد
3. سوال
ساییدگی نامتوازن یا بیش از حد لاستیک ناشی از کدام موارد زیر است ؟

تنظیم نبودن فرمان ٬ عدم تنظیم چرخها و ترمز
میزان نبودن باد چرخها
سرعت بیش از حد
تاب داشتن گاردان
4. سوال
در آزادراهها میخهای زرد چشم گربه ای در چه محلی دیده میشود ؟

در باند کاهش و افزایش سرعت
ین شانه خاکی و باند اصلی
بین هر دو باند مجاز

تست سوالات مقدماتی راهنمایی و رانندگی


غالبا در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر ( یا بین محل خالی وسط آزادراه و باند اصلی )
5. سوال
تابلوی زیر یعنی….

تابلوی سبقت از کامیون ممنوع

عبور سواری ممنوع
عبور کامیون ممنوع
سبقت از کامیون ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
6. سوال
خط ممتد – دوبله – مقطع – هاشور – زیگزاگ – انواع خطوط ……… هستند.

طولی
عرضی
عرضی و طولی
ترکیبی
7. سوال
درصورت ترکیدن لاستیک جلوی اتومبیل باید…

به شدت ترمز کرد...
فرمان را رها کرد
فرمان را محکم گرفته و به آرامی توقف کرد
۱ و ۲ صحیح است
8. سوال
کدامیک از موارد زیر نقص فنی محصوب نمیشود ؟

نداشتن چراغهای عقب و جلو
نداشتن برف پاک کن هنگام رانندگی
دود کردن موتور
کم بودن باد لاستیک

نمونه سوالات تستی آیین نامه مقدماتی

تابلوی روبرو به چه معناست؟ آزمون رایگان آیین نامه 4

هدایت مسیر با جدا کننده
شروع جدا کننده
جریان همگرا
تعیین مسیر جدا کننده
10. سوال
مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟ آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی رانندگی رایگان 4 - 4


منطقه عبور معلولین
رانندگی با ویلچر
راننده معلول
هیچکدام
11. سوال
مفهوم خطوط شکل زیر چیست ؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی رانندگی 4-5

شکل صحیح تقاطع بزرگراهها و پیچها
طریقه صحیح ورودی و خروجی جاده ها
نمایشگر تغییر مسیر دایره ای و خطوط کاهش و افزایش سرعت
نمایشگر قرار گرفتن مسیرهای ورودی و خروجی و خط کاهش سرعت و افزایش سرعت
12. سوال
زمانی که به یک سرعت گیر در خیابان میرسید باید …

از سمت راست عبور کنید
با همان سرعت عبور کنید
سرعت خود را افزایش دهید
از سرعت خود بکاهید
13. سوال
به هنگام رانندگی در طول روز و در شرایط هوای مه آلود چکار باید انجام داد ؟

از نور پایین استفاده کرد
از چراغهای بغل استفاده نمود
چراغهای راهنما را روشن کرد
از نور بالا استفاده نمود
14. سوال
خط طولی ممتد دوبله زیر به چه معناست ؟

آزمون رایگان آیین نامه 4

عبور از یک طرف از روی خط ازاد است
عبور از دو طرف ممنوع است
تاکید بیشتر جهت جلوگیری از عبور از روی خطوط
هیچکدام
15. سوال
خطوط زیر در کجا رسم میشود و به چه معناست ؟

آزمون رایگان آیین نامه 4

در طول خیابانها و برای عابر پیاده در طول راه کشیده میشود
در خیابانهای اصلی و به معنای عبور عابرین پیاده است
در محل های معینی از راه برای عابرین پیاده در عرض راه کشیده میشود
هیچکدام

تست سوالات مقدماتی رانندگی با جواب جدید

روش یک طول اتومبیل به چه معناست ؟

به ازای هر ۱۵ کیلومتر سرعت در ساعت فاصله ای به اندازه ی یک طول اتومبیل (حدود ۶ متر) نیاز است
به ازای هر ۳۰ کیلومتر سرعت در ساعت فاصله ای به اندازه ۲ طول اتومبیل (حدود ۶ متر) نیاز است
به ازای هر ۴۵ کیلومتر سرعت در ساعت فاصله ای به اندازه ۳ طول اتومبیل (حدود ۶ متر) نیاز است
به ازای هر ۶۰ کیلومتر سرعت در ساعت فاصله ای به اندازه ۴ طول اتومبیل (حدود ۶ متر) نیاز است
17. سوال
کدامیک از علایم زیر شمارا از انجام عملی باز میدارد؟

آزمون آنلاین آیین نامه
آزمون آنلاین آیین نامه
آزمون آنلاین آیین نامه
همه موارد
18. سوال
کدام گزینه صحیح نمیباشد ؟

تابلو های بازدارنده یا اخطاری
تابلوهای هشدار دهنده یا اخطاری
تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری
تابلوهای بازدارنده یا انتظامی
19. سوال
تابلوی جاده ی دو طرفه کدام است ؟

آزمون آنلاین آیین نامه
آزمون آنلاین آیین نامه
آزمون آنلاین آیین نامه
آزمون آنلاین آیین نامه
20. سوال
رنگ سیاه و سفید در علایم راهنمایی به چه معناست ؟

راهنمای اماکن مذهبی و اخباری
اخباری و گردش گری
دستوری و راهنمای مسیر سایر راهها
هیچکدام
21. سوال
تابلوی (خروج از آزادراه ) کدام است؟

آزمون آنلاین آیین نامه
آزمون آنلاین آیین نامه
آزمون آنلاین آیین نامه
آزمون آنلاین آیین نامه
22. سوال
هنگامیکه در شب فاصله اتومبیل شما با اتومبیل جلویی بیش از ۱۵۰ متر باشد ………

از نور پایین استفاده میکنیم
چراغهارا خاموش میکنیم
از نور بالا استفاده میکنیم
از هر نوری که خواستیم استفاده میکنیم
23. سوال
چه موقع امکان سبقت در داخل تونل وجود دارد ؟

پهنای تونل عریض باشد
راه یکطرفه باشد
نور کافی داشته باشیم
این کار ممنوع است
24. سوال
درجاده دچار حادثه ای شده اید.در چه فاصله ای باید تابلوی احتیاط را قرار دهید ؟

70 متری
60 متری
50 متری
40 متری

تست سوالات مقدماتی رانندگی با پاسخ جدید سال 97

تابلوی زیر چه مفهومی دارد ؟
آزمون آنلاین آیین نامه 4

سربالایی خطرناک
سرازیری خطرناک
شیب خطرناک
خطر
26. سوال
مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

آزمون رایگان آیین نامه

جاده یخبندان است
زنجیر چرخ الزامی است
عبور فقط با زنجیر چرخ
خطر برف
27. سوال
در راه های مسطح که انتهای مسیر منتهی به کوه و پرتگاه میباشد….

حق تقدم عبور با وسیله ای است که در طرف پرتگاه قرار دارد
باید با احتیاط و رعایت حق تقدم عبور کرد
حق تقدم عبور با وسیله ای است که طرف کوه است
حق تقدم با وسیله نقلیه سبکتر است
28. سوال
یکی از موارد افزایش احتمال خطر هنگام رانندگی در شب را بگویید ؟

استفاده از چراغها
استفاده از سایبان
کم بودن میدان دید راننده
خواب آلودگی راننده
29. سوال
درشکل زیر حق تقدم عبور با کدام وسیله میباشد ؟

سوالات حق تقدم

مشکی
سفید
تفاوتی ندارد هر دو اتومبیل می توانند ادامه دهند
هیچکدام از موارد فوق
30. سوال
در شرایط غیر عادی به مانند باران و یخبندان و سرما کنترل و هدایت و توقف اتومبیل به کدام دلیل مشکل است ؟

به لحاظ کاهش ضریب اصطکاک چرخ ها با جاده
به لحاظ سرمای هوا و خارج شدن لاستیک ها از حالت طبیعی
کمبود میدان دید
۱ و ۲ هردو صحیح است

برچسب ها : تست سوالات مقدماتی رانندگی , نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی ,
+ نوشته شده در چهارشنبه 9 خرداد 1397ساعت 16:09 توسط محمد | | تعداد بازدید : 51