تبلیغات
نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه یک

نمونه سوالات آیین نامه

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه یک

1. مفهوم کدام یک از تابلوهای زیر آن است که «هیچ وسیله‌ی نقلیه‌ای نمی‌تواند وارد شود»؟

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه یک


آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی
2. در تقاطع زیر حق تقدم عبور به ترتیب با کدام است؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۱. آبی - مشکی - زرد

۲. مشکی - آبی - زرد

۳. زرد - آبی - مشکی

۴. زرد - مشکی - آبی

3. در جاده‌ای که آسفالت شرایط مطلوبی ندارد و یا آغشته به قیر است، چه خطری به وجود می‌آید؟


۱. عدم دید کافی

۲. انحراف از جاده

۳. بیشتر شدن مسافت توقف

۴. همه موارد

4. در خیابان یا جاده‌ای با شرایط خوب در حال رانندگی هستید، چگونه می‌توانید مطمئن شوید که فاصله ایمن را با اتومبیل جلویی حفظ کرده‌اید؟


۱. فاصله بین ما و اتومبیل جلویی باید دو برابر طول وسیله نقلیه ما باشه

۲. فاصله بین ما و اتومبیل جلویی باید به اندازه فاصله خط ترمز با فاصله ترمز کردن ما باشد

۳. باید یک فاصله ۱ ثانیه‌ای بین اتومبیل ما و اتومبیل جلویی باشد

۴. باید یک فاصله ۲ ثانیه‌ای بین اتومبیل ما و اتومبیل جلویی باشد

5. در کدام محل‌ها سبقت گرفتن ممنوع است؟


۱. در خیابان‌های یک‌طرفه

۲. در خیابان‌های دو طرفه، تقاطع‌ها و پل‌ها

۳. در خیابان‌های یک طرفه و پل‌ها

۴. تقاطع‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، سربالایی‌ها، پیچ‌های تند و محل‌هایی که با نصب علائم و یا خط‌کشی ممنوع شده است

6. تابلوی زیر چه خطری را هشدار می‌دهد؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۱. پارک

۲. پلیس مدرسه

۳. عبور اطفال

۴. عابر در حال عبور

7. در آزادراهی در حال رانندگی هستید. اشتباها از محل خروجی که قصد خروج را داشته‌اید، رد می‌شوید. در این حالت چه کار می‌کنید؟


۱. تا خروجی بعدی به راه خودم ادامه می‌دهم

۲. با دقت از شانه آزادراه به صورت دنده عقب حرکت می‌کنم

۳. با دقت دنده عقب گرفته و از باند سمت چپ به عقب بر‌می‌گردم

۴. در اولین بریدگی وسط آزاد راه دور می‌زنم

8. وقتی در باندی که حرکت می‌کنید اتومبیل‌ها توقف کرده باشند و راه مسدود باشد، چه کار می‌کنید؟


۱. به ترافیک جهت مقابل اجازه عبور می‌دهم

۲. سرعتم را زیاد می‌کنم تا زودتر از آن‌ها عبور کنم

۳. به رفتن ادامه می‌دهم، چون حق تقدم با من است

۴. به ترافیک مقابل اشاره می‌کنم که عبور کنند

9. زمان تعویض تسمه‌تایم کدام است؟


۱. بین ۷۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر

۲. بین ۶۰ تا ۹۰ هزار کیلومتر

۳. بین ۵۰ تا ۸۰ هزار کیلومتر

۴. بین ۸ تا ۱۰ هزار کیلومتر

10. از کنار اتومبیل‌های در حال پارک عبور می‌کنید. متوجه می‌شوید که توپی از پیاده‌رو به داخل خیابان پرتاب می‌شود. چه عکس العملی از خود نشان می‌دهید؟


۱. با همان سرعت به مسیر خود ادامه می‌دهم و بوق می‌زنم

۲. از سرعت خود کاسته و آماده توقف برای کودکی که به دنبال توپ خواهد بود، می‌شوم

۳. توقف کرده و به کودک اشاره می‌کنم که توپ خود را بردارد

۴. با همان سرعت به مسیر خود ادامه می‌دهم و چراغ‌ها را روشن می‌کنم

11. مفهوم تابلوی زیر چیست؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۱. نظارت با دوربین پلیس

۲. کنترل تردد

۳. سینما

۴. عکس‌برداری ممنوع

12. وظیفه‌ی راننده‌ها در برخورد با وسیله نقلیه امدادی که دستگاه‌های خبری و صوتی خود را به کار انداخته‌ باشند، چیست؟


۱. به مسیر خود ادامه دهند

۲. به سمت چپ متمایل شوند

۳. باید وسیله نقلیه را به منتهی الیه سمت راست راه هدایت و در صورت نیاز تا گذشتن وسایل نقلیه امدادی متوقف شوند

۴. در کنار وسایل نقلیه امدادی حرکت کنند

13. حمل مسافر با وسیله‌ی نقلیه‌ای که پلاک شخصی دارد ...

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه یک با پاسخ
۱. مجاز نیست

۲. ممنوع است

۳. بلامانع است

۴. ممنوع است مگر در شرایط اضطراری با اجازه پلیس راه و یا راهنمایی

14. اگر تریلر پشت اتومبیل به طرفین متمایل شود، راننده آن چه باید بکند؟


۱. سرعت و شتاب اتومبیل را کم کند

۲. سرعت را تا حد امکان بالا ببرد

۳. فرمان را آزاد گذارد تا اتومبیل خود پایدار شود

۴. به شدت ترمز کند و پدال ترمز را پایین نگه دارد

15. در تصویر زیر حق تقدم عبور به ترتیب با کدام وسیله است؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۱. آبی - دوچرخه - زرد

۲. زرد - دوچرخه - آبی

۳. دوچرخه - زرد و آبی با هم

۴. دوچرخه - آبی - زرد

16. ضد یخ چه عملی را در رادیاتور انجام می‌دهد؟


۱. جلوگیری از زنگ‌زدگی رادیاتور و قطعات

۲. جلوگیری از یخ‌زدگی آب رادیاتور

۳. به تاخیر انداختن نقطه جوش آب

۴. همه موارد

17. هنگامی‌که در شب فاصله شما تا اتومبیل جلویی بیشتر از ۱۵۰ متر باشد:


۱. از هر نوری که خواستیم استفاده می‌کنیم

۲. از نور بالا استفاده می‌کنیم

۳. از نور پایین استفاده می‌کنیم

۴. چراغ‌ها را خاموش می‌کنیم

18. موقع خارج کردن اتومبیل از پارک چه اعمالی را باید انجام داد؟


۱. علاوه بر استفاده از راهنما، با دست هم علامت می‌دهیم

۲. به راننده‌ها اشاره می‌کنیم آهسته‌تر بروند

۳. از آیینه‌ها استفاده می‌کنیم و برای کنترل نهایی سر را به سمت چپ می‌چرخانیم و عقب را کنترل می‌کنیم

۴. از آیینه‌ها استفاده می‌کنیم

19. در آزادراه‌ها میخ‌های قرمز رنگ گربه‌ای شکل در چه محلی دیده می‌شوند؟


۱. در باندهای افزایش و کاهش سرعت

۲. بین محل خالی وسط آزادراه و باند اصلی

۳. در مسیرهای ورودی و خروجی

۴. گزینه ۱ و۳

20. کدام یک از تابلوهای زیر جزء تابلوهای انتظامی نمی‌باشند؟


۱. رعایت حق‌تقدم - ایست

۲. عبور وسایل نقلیه با محموله‌ی خطرناک - خیابان اصلی

۳. حق تقدم عبور با شما - آزادراه

۴. عبور پیاده ممنوع - عبور کامیون ممنوع

21. وسیله‌ی نقلیه‌ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است، حق تقدم عبور دارد نسبت به:


۱. وسیله‌ی نقلیه‌ای که در حال دور زدن است

۲. وسیله‌ی نقلیه‌ی متوقف، در حال توقف و یا در حال شروع حرکت

۳. وسیله‌ی نقلیه‌ای که متوقف بوده و در حال حرکت به عقب است

۴. هر سه مورد

22. به دنبال یک کامیون بر روی یک جاده خیس حرکت می‌کنید. پاشیدن آب باران دید شما را مختل می‌کند. در این حالت چه کاری باید انجام دهید؟


۱. با سرعت سبقت می‌گیرم

۲. در حاشیه حرکت می‌کنم تا از پاشیدن آب در امان باشم

۳. نزدیک به کامیون حرکت می‌کنم

۴. از کامیون فاصله گرفته تا جایی که بهتر بتوانم ببینم

23. کدام مورد است که به هنگام عبور احشام از جاده باید انجام داد؟


۱. به آرامی به حرکت خود ادامه دهیم

۲. خیلی آرام و بی‌صدا به سرعت عبور کنیم

۳. بوق و چراغ بزنیم

۴. از سرعت خود کم کرده و آماده توقف شویم و فاصله مناسب را با آن‌ها رعایت کنیم

24. تابلوی زیر به چه معناست؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۱. خطر

۲. خطر سقوط

۳. جاده لغزنده است

۴. احتمال ریزش کوه

25. صحیح‌ترین روش ترمز گرفتن چیست؟


۱. به شدت ترمز گرفتن و هم زمان پدال کلاچ را نگه داشتن

۲. در ابتدا به طور آهسته ترمز گرفتن و بعد پدال ترمز را بیشتر فشار دادن

۳. اندکی ترمز گرفتن، فشار دادن پدال کلاچ و بعد ترمز دستی را قبل از توقف کشیدن

۴. اول به سرعت ترمز گرفته، دنده را به حالت خلاص گذاشته و بعد توقف کامل کردن

26. هنگامی که پلیس راهنمایی مستقر در تقاطع دست راست خود را به صورت قائم نگه می‌دارد، منظور چیست؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۱. راننده‌ها در هر چهار طرف تقاطع باید پشت خط ایست توقف کنند

۲. راننده‌های وسایل نقلیه در حال عبور از پشت وی متوقف شوند

۳. راننده‌های وسایل نقلیه بدون توقف عبور نمایند

۴. راننده‌های در حال حرکت از سرعت خود بکاهند

27. اگر عابری را ببینید که عصای سفید در دست دارد، به چه معناست؟


۱. نابینا است

۲. ناشنوا است

۳. معلول است

۴. مسن است

دانلود نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه یک28. از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می‌شود؟


۱. گاز

۲. ترمز

۳. کلاچ

۴. گزینه ۲ و ۳

29. در تقاطع شکل زیر، حق تقدم عبور به ترتیب با کدام وسیله است؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۱. زرد - قرمز - مشکی

۲. مشکی - قرمز - زرد

۳. قرمز - مشکی - زرد

۴. زرد - مشکی - قرمز

30. ماده ۱۵۵ آیین‌نامه مربوط به ممنوعیت کدام مورد است؟
توصیه می کنم حتما مجموعه ای فوق العاده از مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب که بدون نیاز به کتاب و فقط با خواندن همین سوالات می توانید با احتمال نزدیک به ۱۰۰ درصد تضمینی در ازمون ایین نامه اصلی قبول شوید را با کلیک بر روی دکمه زیر دانلود کنید و بخوانید

سوالات آیین نامه اصلی
نمونه سوال آسان آیین نامه رانندگی :
به طور مثال سوال آسان زیر را در نظر بگیرید :

سوال آسان ) قصد دارید تا منزل رانندگی کنید ، عینک خود را جهت رانندگی نیاز دارید ، پیدا نمی کنید چه باید انجام دهید ؟

۱- به هنگام شب رانندگی کنید تا آنکه نور معابر به شما کمک کند

۲- از مسیرهای خلوت به آرامی برانید

۳- باید به طریقی به منزل بروید که نیاز به رانندگی نباشد

۴- از عینک یکی از دوستان استفاده کنید تا به منزل برسید

پاسخ صحیح :

گزینه ۳
که معمولا از هر سطح به تعدادی یکسان سوال در آزمون آيین نامه می آید . طبیعتا شما باید با دقت بیشتری سخت ترین سوالات آيین نامه رانندگی و نمونه سوالات گواهینامه رانندگی را بخوانید چرا که معمولا این سوالات نکته هایی خاص دارند که اگر از قبل این نمونه سوالات گواهینامه رانندگی را نخوانده باشید قادر به پاسخگویی به آن نیستید .

در این بخش ما تعدادی از نمونه سوالات گواهینامه رانندگی را با جواب آورده ایم تا دقیقا باهمدیگر آنها را بررسی کنیم .
نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب
۱- سبقت گرفتن برای اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری …… ؟

الف ) بلامانع است

ب ) ممنوع است

ج ) با احتیاط کامل ضروری است

د ) ضرورتی ندارد

پاسخ صحیح : گزینه ب

۲- در هنگام رانندگی در مه از نور …… چراغ های جلو استفاده کنید .

الف ) پایین

ب ) بالا

ج ) فلاشر

د ) راهنما

پاسخ صحیح : گزینه الف
فراموش نکنید که حل نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی رانندگی یک از بهترین راهکار ها و روش ها برای قبولی در آزمون آیین نامه می باشد .

تعدادی از نمونه سوالات آیین نامه سرهنگ با جواب را در اینجا با هم بررسی می کنیم .

نمونه سوالات آیین نامه سرهنگ
۱- در پشت سر یک دوچرخه سوار درحال رانندگی هستید قصد دارید به سمت راست گردش کنید ، چکار می کنید ؟

درمحل تقاطع از وی جلو بزنید .
همجوار و موازی با دوچرخه سوار برانید و بعد از اینکه از تقاطع گذشت ، از او سبقت بگیرید .
در پشت سر وی به حرکت ادامه می دهیم تا اینکه دوچرخه سوار از محل تقاطع مورد نظر شما رد شود .
از دوچرخه سوار سبقت گرفته و قبل از تقاطع از او جلو بزنید .
جواب درست گزینه ۳ .
ما شدیدا شما را دعوت می کنیم به اینکه قبل از آزمون آیین نامه راهنمایی رانندگی سخت ترین سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی را بخوانید و با آن آشنا شوید تا بتوانید بهترین نتیجه را در آزمون آیین نامه رانندگی بگیرید .

قبل از اینکه نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر را با هم مورد بررسی قرار دهیم ، بهتر است کمی در مورد تفاوت های آزمون آیین نامه آموزشگاه و آزمون آیین نامه افسر بدانیم .

از نظر زمان آزمون و تعداد سوالات هر دو آزمون آیین نامه آموزشگاه و افسر مانند هم هستند و در هر دو برای قبولی باید حداقل نمره ی ۲۶ کسب شود .

نکته اول مربی خوب :
ابتدا مربی مناسب و مسئولیت پذیر جهت آموزش عملی رانندگی انتخاب کنید که تمام نکات مهم و ریز را به شما آموزش دهد.افراد سود جو هرچند اندکی وجود دارند که بجای آموزش رانندگی عملی به کار های متفرقه می پردازند و زمان و پول شمارا به هدر می دهند بهتر است قبل از شروع آموزش عملی (آموزش رانندگی شهری) یک جلسه به صورت تستی با مربی بگذرانید تا از شیوه آموزش او مطمئن شوید .
همین طور که قبلا نیز با سخت ترین سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی و همین طور نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر آشنا شدیم در این بخش نیز سعی می کنیم شما را با تعدادی دیگر از نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی به همراه پاسخ آشنا کنیم .

نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی
۱- برای روشن کردن اتومبیل اولین اقدام کدام مورد می باشد ؟

ابتدا کمربند ایمنی خود را می بندیم
گرفتن کلاج با پای چپ
سوییچ اتومبیل را جهت استاندارد می زنیم
ترمز دستی را خلاص می کنیم
جواب درست گزینه ۲ .
آزمون رانندگی مقدماتی شامل ۳۰ سوال آیین نامه راهنمایی و رانندگی است که در ۲۵ دقیقه میبایست به این سوالات پاسخ دهید . حداقل نمره قبولی برای قبولی در آزمون رانندگی مقدماتی ۲۶ می باشد .

توصیه می کنم مجموعه ای فوق العاده از مهم ترین نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی با جواب را با کلیک بر روی دکمه زیر دانلود کنید و بخوانید و با احتمالی نزدیک به ۱۰۰ درصد در آزمون آیین نامه مقدماتی قبول شوید .

سوالات آيین نامه مقدماتی

یعنی شما مجاز هستید به ۴ سوال از سوالات آزمون آیین نامه رانندگی خود پاسخ اشتباه دهید یا اینکه اصلا پاسخ ندهید . که قطعا توصیه نمی شود جواب سوالات را خالی بگذارید چراکه سوالات آزمون رانندگی مقدماتی نمره منفی ندارد .
* توجه * توجه * توجه

ما به شما توصیه می کنیم برای قبولی راحت تر در آزمون عملی رانندگی ( آزمون شهری گواهینامه رانندگی) حتما با کلیک بر روی دکمه زیر فایل pdf ای که حاوی مهم ترین نکات آزمون عملی رانندگی برای قبولی در آزمون شهری می باشد را دانلود کنید و مطالعه کنید .

امتحان شهری رانندگی
صندلی:
صندلی را طوری تنظیم کرده که کنترل کامل بر فرمان و پدال را اشته باشید

پدال:
از سمت چپ به ترتیب عبارت است از کلاچ – ترمز – گاز

آینه ها:
شما باید طوری آینه ها را تنظیم کنید که تمامی نقاط پشت سرتان را پوشش دهد.

ترمز دستی:
بطور معمول در وسط ماشین قرار دارد و در هنگام پارک آن را به سمت بالا بکشید و هنگام حرکت حتما آن را بخوابانید.
ما در پست های قبل نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی را مورد بررسی قرار داده ایم . تعدادی از مهم ترین سوالات گواهینامه رانندگی و نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی با جواب را قبلا با هم آنالیز کردیم .
اگر تابحال نمونه سوالات آیین نامه ای که در سایت سوال آیین نامه ارسال شده است را نخوانده اید حتما توصیه می کنیم آن نمونه سوالات آیین نامه با جواب را یک بار مرور کنید . چرا که شامل مهم ترین سوالات آزمون آیین نامه افسر و نمونه سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی می باشد .
حالا در این قسمت نیز همچون قبل تعدادی از نمونه سوالات آیین نامه به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار داده ایم تا آنها را بخوانید و آمادگی کامل برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی و آزمون آیین نامه مقدماتی بدست بیاورید .
گواهی نامه بین المللی شبیه کارت است که اعتباری می باشد معمولا اعتبار گواهینامه بین المللی یک تا سه سال است گواهینامه بین المللی به زبان های انگلیسی ، فرانسوی ، آلمانی ، عربی ، اسپانیایی و روسی ترجمه می شود و شما می توانید در بسیاری از کشور ها از آن استفاده کنید اما باید بخاطر داشته باشید گواهینامه بین المللی غیر قابل تمدید است یعنی در صورتی که اعتبار آن تمام شد باید تسبت به اخذ گواهینامه جدید اقدام نمایید.
میخواهیم در این بخش ۶۰ نمونه سوال آزمون آیین نامه اصلی بسیار مهم را در قالب دو ازمون ایین نامه اصلی ۳۰ سوالی با هم ببینیم و خود را برای قبولی در آزمون آیین نامه اصلی آماده کنیم .

ما در ادامه دو ازمون ایین نامه اصلی شماره ۱ و ۲ که سوالاتی که بسیار مهم هستند و تستی و با جواب است را برای شما آورده ایم .

ابتدا ازمون ایین نامه اصلی شماره ۱ را خواهید دید و بعد از آن نیز در انتهای همین بخش ازمون ایین نامه اصلی شماره ۲ را خواهید دید دقت داشته باشید که هرکدام از این ازمون ها شامل ۳۰ سوال می باشد و این سوالات بسیار مهم و جدید است .


۱. دنده عقب گرفتن در بزرگراه‌ها

۲. پارک در میدان

همین طور که می بینید این سوال که از سوالات آزمون آیین نامه رانندگی بوده است بسیار آسان بود و شما بدون خواندن کتاب آیین نامه یا حل نمونه سوالات آیین نامه می توانستید به این سوال جواب صحیح را بدهید . زیرا کاملا منطقی است که برای کسانی که عینکی هستند رانندگی بدون عینک ممنوع است و در صورتی که عینک پیدا نشود باید به طریقی به منزل رفت که نیاز به رانندگی نباشد .

این سوال نمونه ای از سوالات آسان امتحان آیین نامه راهنمایی و رانندگی بود . که تعداد این سطح از سوالات در آزمون آیین نامه محدود است .

حالا بیایم با هم یک سوال با سطح متوسط را بررسی کنیم .
سوالات گواهینامه رانندگی با پاسخ تستی
سوال اول ) تابلوی مثلث متساوی الضلاع نشسته روی قاعده برای ……. است .

الف) رعایت حق تقدم

ب) هشدار دهنده برای خطر

ج) ایست

د) بازدارنده

پاسخ صحیح : گزینه ب

نکته سوال اول ) باید دقت کنید که ما دو نوع تابلو مثلث شکل داریم که نباید آنها را با هم اشتباه بگیرید :

تابلوی متساوی الضلاع نشسته روی یک راس :
۳- نداشتن برف پاک کن در موقع بارندگی و زنجیر چرخ در یخبندان و دود کردن اتومبیل نقص فنی ……. و جریمه به آن ……. ؟

الف ) محسوب می گردد – تعلق می گیرد

ب ) محسوب می گردد – تعلق نمی گیرد

ج ) محسوب نمی گردد – تعلق نمی گیرد

د ) محسوب نمی گردد – تعلق می گیرد

دانلود نمونه سوالات آیین نامه اصلی رانندگی پایه یک


پاسخ صحیح : گزینه الف
۲- کدام مورد زیر در سفرهای طولانی به هوشیاری و آگاهی شما کمک می کند ؟

مطمئن شوید که هوای تازه به شما برسد ، توقف های منظمی برای آمادگی خود داشته باشید .
سفر خود را سریعا تا حد امکان به پایان برسانید .
از جاده کنار رفته و از جاده فرعی استفاده کنید .
به صورت مداوم رانندگی نمایید .
جواب درست گزینه ۱ .

۳- کدامیک از موارد زیر عامل تصادف با اتومبیل جلویی است ؟

تغییر نور چراغ ها
عبور عابر پیاده در مناطق شهری شلوغ
عدم توجه کافی به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی
تراکم وسایل نقلیه
جواب درست گزینه ۳ .
اما از نظر سوالات آیین نامه رانندگی با هم کمی تفاوت دارند . به طوری که سوالات آزمون آیین نامه افسر دارای سوالات فنی هم می باشد در حالی که در آزمون آیین نامه مقدماتی یا همان آزمون آیین نامه آموزشگاه سوالات فنی وجود ندارد .

نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر
۱- چرا موتور سواران نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیر ترند ؟

با سرعت بیشتری پیچ ها را طی می کنند .
تغییرات سطح راه بر روی آنها تاثیرات بیشتری دارد .
نسبت به اتومبیل شتاب بیشتری می گیرند .
سرعت آنها از اتومبیل ها سریع تر است .
پاسخ درست : گزینه ۲ .
نکته دوم صرفه جویی :
برای صرفه جویی در هزینه ها بسیار تمرین کنید توجه داشته باشید تمرین رانندگی به صورت عملی باید یک جای خیلی خلوت و خارج از شهر باشد به همراه فردی که به شما آموزش دهد این فرد باید در رانندگی بسیار حرفه ایی ، خونسرد ، و صبور باشد .برای صرفه جویی در زمان نیز باید بسیار تمرین کنیداگر فردی در آزمون رانندگی شهری(آزمون رانندگی عملی ) قبول نشود حداقل یک هفته باید منتظر بماند تا دوباره از او امتحان بگیرند.
- هنگام پارک کردن در سربالایی که دارای جدول کناری می باشد فرمان را به کدام سمت بچرخانیم ؟

فرمان را به چپ ( در جهت مخالف عقربه های ساعت )
فرمان را به راست
فرمان را به سمت مقابل صاف می کنیم
فرقی ندارد
جواب درست گزینه ۱ .

۳- اگر به هنگام رانندگی متوجه بوی بنزین شدید چه اقدامی می کنید ؟

با سرعت کم برانید
نگران نباشید زیرا بو ناشی از سوختن بنزین است
توقف کرده و مسئله را بررسی می کنیم
شیشه اتومبیل را پایین می دهید
جواب درست گزینه ۳ .
تا به حال در سایت سوال آیین نامه نمونه سوالات آیین نامه زیادی را بررسی کرده ایم . حل نمونه سوالات امتحان آیین نامه رانندگی با جواب به شدت قبل از آزمون آيین نامه توصیه می شود .

برای قبولی در بار اول در آزمون نیاز است شما نمونه سوالات آزمون آیین نامه با جواب را حل کنید . باید اولویت خود برای حل نمونه سوالات آزمون آيین نامه را بر روی سخت ترین سوالات آیین نامه رانندگی بگذارید . سعی کنید آن سوالاتی که سخت تر و پرتکرار هستند را با دقت بیشتری بررسی و حل کنید .

حالا بهتر است کمی با نمونه سوالات آزمون رانندگی مقدماتی آشنا شویم .
آموزش رانندگی از صفر بخش دنده ها:
معمولا ماشین ها دارای پنج دنده می باشند:
دنده 1 : اولین دنده ماشین در موقعیت چپ و بالا قرار دارد و از بقیه دنده ها قدرت بیش تری دارد یعنی زمانی که بخواهیم از حالت ایستاده شروع به حرکت کنیم باید وضعیت دنده در حالت یک باشد
زمانی که می خواهید ماشین را به حرکت درآورید ابتدا ماشین را روشن کرده سپس پا را بر روی پدال تا انتها فشار دهید سپس موقعیت دنده را چپ – بالا (دنده یک) قرار داده سپس پای سمت راست را برروی پدال گاز فشار داده و آهسته پای خود را از روی پدال کلاچ بردارید زمانی که دور موتور بین 2.5 تا 3 بود به دنده دو بروید.
نمونه سوالات آیین نامه رانندگی رایگان با جواب
۱- معنای تابلوی زیر چیست ؟

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی رایگان
ورود ممنوع
بن بست
ایستادن ممنوع
سبقت ممنوع
جواب درست گزینه ۱ .
مراحل اخذ گواهی نامه بین المللی به شرح زیر است:

ابتدا برای گذراندن مراحل اخذ گواهی رانندگی بین المللی نیاز به مدارک زیر دارید:

1-گواهینامه با اعتبار حداقل یک ماه و سه روز برای اخذ گواهینامه بین المللی با اعتبار یک ساله

2- گواهینامه با اعتبار سه ساله جهت اخذ گواهینامه بین المللی با اعتبار سه ساله

3- عکس سه در چهار

4- اگر قبلا گواهینامه بین المللی داشته اید و هنوز اعتبار دارد باید آن را به همراه داشته باشید

5- همراه داشتن پاسپورت
بنابراین اگر در سال 97 ازمون ایین نامه اصلی دارید حتما سوالاتی که در ادامه و در قالب دو ازمون ایین نامه آورده شده است را با دقت بخوانید .

دانلود نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی پایه یکحتما تا انتهای این بخش با ما همراه باشید می خواهیم با هم مهم ترین و پر تکرار ترین نمونه سوالات ازمون ایین نامه اصلی را مرور کنیم .
سوال سخت ) موتور سواران معمولا نسبت به اتومبیل سواران آسیب پذیر ترند ، برای اینکه :

۱- با سرعت بیشتری پیچ ها را طی می کنند

۲- تغییرات سطح راه بر روی آنها تاثیرات بیشتری دارد

۳- نسبت به اتومبیل شتاب بیشتری می گیرند

۴- سرعت آن ها از اتومبیل ها سریع تر است

ج

برچسب ها : نمونه سوالات آیین نامه رانندگی پایه یک ,
+ نوشته شده در سه شنبه 22 خرداد 1397ساعت 1:14 توسط محمد | | تعداد بازدید : 43